หลักการดูดวงทะเบียนสวย เกิดวันไหนไม่เข้าท่ากับตัวเลขไหนในเว็บไซต์เรามีเรื่องประกอบบอก

แนะนำเคล็ดการเลือกคัดซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณยายนั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวคุณยายเยอะแยะที่สุดเราเองค่ะมีเคล็ด+เรียงความมากมายที่เกี่ยวข้องทะเบียนสวยให้คุณยายได้อ่าน เช่นเรียงความ ตัวหนังสือทะเบียนที่เหมาะสมเบี่ยงบ่าย ปกติตัวหนังสือทะเบียนที่เหมาะสมเบี่ยงบ่ายมีหมากหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีวิถีทางบวกลบคูณหารตัวหนังสือทะเบียนสวยมาแนะนำคุณยายก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการเหตุฉะนี้ครับผม
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหมู่อักขระ 2 ตัวหน้าด้าน แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวหลัง

2. ต่อมาเมื่อได้ยอดแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์

ควรหลีกหนีหมู่ตัวอักษรอักขระจัญไรและวิชาเลขจัญไร ไม่เหมาะสมมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรจัญไรและวิชาเลขจัญไรไม่ได้ ไม่เหมาะสมให้วิชาเลขจัญไรวันเกิดเป็นวิชาเลขตัวท้ายที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารเหตุฉะนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ แห่ง ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเบอร์ที่ให้คุณยาย ระดับดีเยอะแยะ หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาเลขยอดที่ให้คุณป้าระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและตัวหนังสือจัญไรที่เหมาะสมเบี่ยงบ่ายตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันสุริยา วิชาเลข 6 อักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันพระจันทร์  วิชาเลข 1 ตัวหนังสือ ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร วิชาเลข 2 ตัวหนังสืออักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธตอนกลางวัน วิชาเลข 3 อักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน วิชาเลข 5 ตัวหนังสืออักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันดาวพฤหัส วิชาเลข 7 อักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ วิชาเลข 8 อักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันดาวเสาร์ วิชาเลข 4 อักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ แห่ง )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เบอร์ทะเบียนวิชาเลขสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าจ้างตัวหนังสืออักขระ ศ=7, ศ=7 ได้ยอด หมู่ตัวอักษรอักขระ หมายถึง 7 + 7 = 14 และยอดเบอร์ 4 ตัวหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ที่ลุ่มวกกัน ได้จากที่เห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความเกี่ยวข้องระหว่างคำกับรหัสในภาษาวิชาเลขศาสตร์ 42  หมายถึงยอดที่ให้คุณยายระดับดีเยอะแยะ เป็นอาทิ โดยเราเองค่ะก็นำวันเกิดของเราเองค่ะมาทำการเปรียบเทียบไปเหตุด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันสุริยา ก็ไม่เหมาะสมมีวิชาเลข 6 และอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันสุริยาเป็นอาทิ เพราะว่ามีตัวหนังสือกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราเองค่ะอยากแนะนำก็หมายถึง วิถีทางบวกลบคูณหารยอดของวิชาเลขทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญเยอะแยะเพื่อคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะสมรู้ก่อนว่ายอดเท่าไหนเสี่ยงได้เสี่ยงเสีย ในวันนี้เราเองค่ะมีวิถีทางบวกลบคูณหารยอดมาให้คุณยายดู

วิธีการบวกลบคูณหารยอดของทะเบียนสวย

แปลงมูลค่าหมู่ตัวอักษร 2 ตัวหน้าด้าน แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวหลัง ซึ่งมูลค่าของตัวอักษรนั้นเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้เหตุฉะนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีมูลค่าทันกับ  1
ข บ ป ง ช               มีมูลค่าทันกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีมูลค่าทันกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีมูลค่าทันกับ  4
ฉ แห่ง ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีมูลค่าทันกับ  5
จ ล ว อ                  มีมูลค่าทันกับ  6
ซ ศ ส                     มีมูลค่าทันกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีมูลค่าทันกับ  8
ฏ ฐ                        มีมูลค่าทันกับ  9

หลังจากได้ยอดแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์ โดยย่อยกลุ่มวิชาเลขศาสตร์ เหตุฉะนี้

– วิชาเลขยอดดีเยอะแยะ ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณยายระดับดีเยอะแยะ มีโอกาสประสบประสิทธิผลสูง อุปสรรคน้อย เจริญ รุ่มรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาเลขยอดดีพอควร ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณยายระดับดีพอควร เหนื่อยเหน็ดหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบประสิทธิผล หากมีความพยายาม

– วิชาเลขยอดไม่ดีและเหมาะสมหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เพราะว่าเหนื่อยเหน็ดเยอะแยะ อุปสรรคเยอะแยะ เจอข้อสงสัยล้อมเร้า อาชีว การเงิน ความรัก โอกาสเกิดเทกระจาดสูง เหมาะสมเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/